Vrácení zboží a reklamace

Níže uvedené podmínky jsou platné pro zboží zakoupené přes e-shop www.malivelci.cz.

1. Výměna zboží


Zakoupené zboží můžete zdarma vyměnit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží, které chcete vyměnit, nám můžete zaslat na adresu: Martina Hrubanová, Vinohradní 662/42, Tvrdonice, 69153. Ke zboží je třeba přiložit kopii daňového dokladu o jeho zakoupení.


V případě výměny doporučujeme předem se s námi spojit a vybrat si náhradní zboží.

Pro přijetí zboží na výměnu platí stejné podmínky jako pro zrušení objednávky a úplné vrácení zboží:

  • zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu
  • multimediální nosiče (CD, DVD, CD-Romy) musí mít neporušený obal (a to i tehdy, jsou-li vloženy do knih)
  • společenské hry, stavebnice a kreativní sady též musejí mít neporušený obal.


Pokyny pro zaslání zboží na výměnu:

  • zboží zasílejte obyčejnou zásilkou (dobírka nebude přijata)
  • náklady na zaslání náhradního zboží je nutné odečíst od hodnoty zboží, za kterou si můžete vybrat náhradní zboží (např. chcete-li vyměnit zboží v hodnotě 500 Kč a zaslat jiné, může mít vybrané náhradní zboží hodnotu max. 401 Kč, zbylých 99 Kč je poplatek za zaslání (řídí se vždy dle aktuálního ceníku za dopravu v okamžiku odesílání nové zásilky s náhradním zbožím).
  • v případě, že cena náhradního zboží bude nižší než cena původně zakoupeného zboží, při výměně zasláním se rozdíl v ceně nevrací. V případě výměny v sídle podnikání dle předchozí domluvy se částka vrací zpět na účet, nikoliv hotově. 2. Vrácení zboží (zrušení objednávky nebo její části)

Zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Zboží můžete vrátit zasláním na naši adresu: Martina Hrubanová, Vinohradní 662/42, Tvrdonice, 69153. Vždy je třeba přiložit kopii dokladu o zakoupení. Spolu s kopií dokladu a zbožím prosím zašlete i vyplněný reklamační formulář.

odstoupeni-od-smlouvy-formular

Zboží musí být vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání zprávy o zrušení objednávky nebo její části. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě 10 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě vrácení zboží vracíme kupní cenu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či v hotovosti. Náklady na zaslání vraceného zboží nese kupující.

Multimediální nosiče (CD, DVD, CD-Romy) musí mít neporušený obal, a to i tehdy, jsou-li vloženy do knih.

3. Reklamace

Zboží, u kterého se v době záruky vyskytla vada, můžete předat k reklamaci buď osobně nebo zasláním na adresu: Martina Hrubanová, Vinohradní 662/42, Tvrdonice, 69153

Prvním krokem pro založení reklamačního případu je napsání emailu, případně vyplnění reklamačního protokolu níže a jeho odesláním spolu s kopií dokladu a zbožím. Poté vás budeme kontaktovat e-mailem a domluvíme další postup.

Reklamační-list
 
Do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží Vás vyrozumíme o způsobu vyřešení reklamace (přijetí/nepřijetí reklamace, výměna/oprava zboží). Náklady na zaslání zboží k reklamaci nese kupující.

4. Mimosoudní vyrovnání

Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz